Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 27 aug 2014

Onsdag 17.September til tirsdag 23. September settes det ut to containere i indre gårdsrom.

Det koster RPV mye penger å fjerne ting som folk selv har ansvaret for å kvitte seg med.

Selv om det er kort vei til steder å levere avfall som ikke kan kildesorteres, er det fortsatt en lang vei å gå for å få alle til å bry seg med det.

Vi har valgt å sette opp containere både vår og høst slik at mange kan benytte anledningen til å rydde.

Vi håper dermed at folk kan slutte med å hensette ting i søppelskur og andre steder resten av året.

Vennligst ikke sett noe på utsiden av containeren. Det er avtalt at containerne skal erstattes med nye dersom de fylles opp.

Farlig avfall f.eks. malingrester og elektriske apparater må kildesorteres og kan leveres til Miljøstasjonen ved Sofienbergparken. Kaster en slik avfall i containerne som blir satt frem, koster det enormt mye penger for RPV (dvs. oss alle).

Mvh

Styret