Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 30 des 2014

NYTTÅRSAFTEN ER DESSVERRE EN HØYRISIKO- KVELD MHT TIL BRANN.

Vi minner derfor om at det er strengt forbudt med all type fyrverkeri i RPV!

Forøvrig er oppskyting av fyrverkeri fra balkonger, terrasser o.l. forbudt i hele byen.

Det gjelder all type ild – også «kinesiske drager» som er forbudt i hele Oslo.

NB: Sigarettsneiper må aldri kastet ut fra balkonger/terrasser ol.

Vår vektertjeneste har ekstra vakthold i RPV nyttårsafte n.

Ønsker alle et godt og trygt nyttår!

Med vennlig hilsen

Styret RPV