Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 5 jun 2014

Nytt innbrudd i bodområdet

Vi har de siste dagene blitt varslet om at det har forekommet et nytt innbrudd i bodområdet til Toftes gt 21 A.

- Dette er innbrudd der gjerningspersoner sannsynligvis må ha hatt systemnøkkel for å komme seg inn, da systemdørene ikke er brutt opp.

- Bodområdet har også tidligere vært belastet med innbrudd, men etter at det i iløpet av året har skjedd en del endringer rundt boforholdene i blokka har det nå vært en periode der det ikke har blitt varslet om flere innbrudd, og vi håpte i det lengste at vi hadde fått bukt med problemet.

- Systemnøkler kan imidlertid være på avveie, og styret tar en runde på hvilke tiltak vi kan gjøre for å sørge for å sikre bodområdet.

- Vi oppfordrer alle til å ikke la gjenstander med høy verdi bli oppbevart i bodområdene.

- Vær også på vakt mot mistenkelige/ukjente personer og noter dere hvem dere treffer på i bodområdet.

- Alle innbrudd må snarest meldes til politi og forsikringselskap av den enkelte seksjonseier.