Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 18 des 2014

NY POSTKASSELØSNING FOR UTEPOSTKASSENE I RPV

Det er nå bestilt nye postkasser som skal erstatte postkassene som står ute i RPV da vi ønsker en mer sikker løsning en dagen ordning. De vil bli plassert inne i oppganger.

Det er forventet at de blir satt opp i månedsskifte mandag 2. februar 2015.

Mer informasjon om dette kommer!

I forbindelse med stadige postkassetyverier i Oslo har det også vært en økning av identitetstyverier. Dette har dessverre også skjedd i vårt RPV.

Venter du nye kredittkort, er det en grunn til å følge spesielt godt med. Et tips er at du ber om å få tilsendt dette rekommandert.

Den enkelte som blir utsatt for tyveri må melde ifra til politiet og eget forsikringsselskap.

Det er også flere og flere som går over til digitale postkasser – noe som også kan reduserer problemet.

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.

Forsikring - Lønnsslipp - Faktura - Helsepapirer - Attester - Årsoppgave

For mer info se: https://www.digipost.no

Mvh

Styret