Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 10 nov 2015

Ny kjøre port i garasje syd har skapt problemer med trykk / div. andre sikkerhetstiltak.

Installering ny kjøre port ned til boligdelen har skapt problemer med trykk. Dette vil bli rettet opp i løpet av uken.

Det er dessverre nødvendig å ha døren i kjøreporten ned til boligdøren åpen inntil tiltak er gjennomført. Dette for at en skal unngå økt fare ved evt. brann, klemskader i dørene ut av garasjen, og også at selve dørene ikke skal få permanente skader.

Det er også bestilt ny brannsikker dører ut av garasjen til senterdelen – både fra bolig og q-park sine etasjer.

Styret jobber også med tiltak for å sikre døren fra boligdelen inn til sentret, slik at vi kan minimalisere uønskede gjester. En vurderer bla. å stenge denne utgangen .

Div andre dører – bla døren inn via nødutgangen til kinoen vil også bli reparert.

Hurtigporten inn til garasje anlegget har vært ødelagt en stund, og hovedporten som låser seg kl. 0030 trengte omfattende reparasjoner. Ny - og mer driftssikker - hovedkjøreport er derfor bestilt – og den skal være på plass før jul.

Mvh

Styret