Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 19 feb 2014

Nabovarsel vdr byggearbeider i Ringnes Park Nord

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS skal utføre prosjektet Ringnes Park.Ringnes Park består av ett nybygg med 17 leiligheter og garasje, samt rehabilitering og bygging av 6 leiligheter i Ringnes Villa. Det skal også opparbeides uteområder i forbindelse med byggene.Antatt fysisk oppstart for prosjektet er april 2014. Gravearbeidene er antatt å starte opp i april.Når gravearbeidene for Ringnes Øvre nærmer seg slutten, vil betongarbeidene for kjelleren starte. Deretter vil det pågå elementmontasje, før råbygget skal lukkes og taket tekkes. Ringnes Villa skal rives innvendig før innredningsarbeidene begynner.Wegger og Kvalsvik vil holde naboene orientert om planlagt gjennomføring av prosjektet, samt øvrige forhold som er nødvendig relatert til naboer i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet.Det må påregnes støy i byggefasen. Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS beklager de ulempene dette vil medføre. Det vil kunne foregå arbeider på byggeplassen fra mandag- fredag 07.00 - 21.00 (ingen støyende arbeider etter kl. 19.00) og lørdag 08.00 - 16.00.Det understrekes at lørdag, rent juridisk, er ordinær arbeidsdag.Dersom dere har spørsmål eller andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Constructive Development.Med vennlig hilsenWegger & Kvalsvik Entreprenør