Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 14 jul 2014

Nabovarsel – saksnr. 2013 13 510 -Vedrørende Thorvald Meyersgate. 2B, GNR 225/BNR 459 Dispensasjon

Ifm detaljprosjektering skal heis ha 3,40 meter netto romhøyde i siste etasje, utgang til takterrasse, samt dekkekonstruksjon vil tillate høyden overskridelser med 1 meter.

Med vennlig hilsen

ARCASA arkitekter AS

Kontakt ARCSA eller Plan- og Bygningsetaten for mer informasjon