Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 15 mai 2014

Nabovarsel i forbindelse med grave- og pælearbeider

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS bygger Ringnes Øvre (Thorvald Meyers Gate 2D), og rehabiliterer Ringnes Villa (Thorvald Meyers Gate 2B) for Ringnes Park DA. Vi er nå godt i gang med prosjekteringen av både Ringnes Øvre og Ringnes Villa, og vil etter planen starte grave- og pælearbeidene i forbindelse med Ringnes Øvre før sommeren. Kjelleren skal graves ut, og bygget skal fundamenters med pæler til fjell. Gravearbeidene kan i perioder føre til redusert fremkommelighet rundt Ringnes Villa. Det skal fraktes ut jordmasser fra tomten, og dette kan føre til økt trafikk i området rundt byggeplassen.

Pæle- og gravearbeidene utføres med maskiner og metoder som avgir relativt lite støy. Selv om støysvake metoder og utstyr benyttes, må det påregnes mer støy enn vanlig i byggeperioden. Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS vil foreta støymålinger i området for å kontrollere at vi holder oss innenfor Bydelsoverlegens rammer.

Tiltakshaver: Ringnes Park DA

v/ Constructive Development AS

Totalentreprenør: Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS

e-post: wke.ringnespark@wke.no

Vennlig hilsen

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS