Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 19 nov 2014

Nabovarsel

Utfordringer med framkommelighet førstkommende helg

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS bygger Ringnes Øvre (Thorvald Meyers Gate 2D), og rehabiliterer Ringnes Villa (Thorvald Meyers Gate 2B) for Ringnes Park DA.

I forbindelse med fremlegging av strømkabel til Ringnes Øvre kan arbeidene skape enkelte utforinger med tanke på fremkommelighet i perioden fredag 21.11.14 kl 08.00 til søndag 23.11.14 kl 22.00.

Enkelte gravearbeider vil grunnet hensyn til omkringliggende næringsvirksomhet og naboer pågå i helgen. Arbeidene vil mest sannsynlig ikke være til støymessig ulempe for våre naboer.

Vennlig hilsen

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS