Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 10 feb 2015

Lyssetting av indre gårdsrom i RPV

I løpet av de neste 7-14 dagene vil det bli montert flere lys i indre gårdsrom.

Dette gjelder vegg monterte armaturer rundt søppelskur, nedgangsbygg til garasje syd samt noen mørke områder rundt sykkelparkeringer etc.

Det er også inngått et samarbeid med Ringnes Park FUS barnehage for at få mer lys i området som tilhører barnehagen.

Med vennlig hilsen

Styret RPV