Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 17 jun 2014

Låssylinder på dør inn til bodområdet til 59-64 samt 244-278 er skiftet.

Gjelder boder i Toftesgt. 21a og Thorvald Meyersgt. 16b.

I utgangspunktet vil nøkkel leveres til eier.

Den som henter nøkkel må legitimere seg og signere.

Leietagere må eventuelt fremlegge fullmakt fra utleier.

Av denne fullmakten må det klart fremgår navn på eier, seksjonsnr, og hvem som har fullmakt til å hente nøkkel. Den må videre være signert av eier.

Ta kontakt vedrørende info om hvordan en får utdelt ny nøkkel på styret@ringnesparkvest.no

Vi beklager ulemper dette eventuelt kan medføre for den enkelte.

Mvh

Styret