Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 7 des 2015

Krav om tilbakebetaling av deler av renovasjonsgebyr og støy ved avfallstømming.

Og vi fakturerer gjerne miljøsyndere ….

Vedrørende vårt krav- ref. sameiermøte 2015 - om tilbakebetaling av renovasjonsavgift pga uregelmessig tømming, har vi delvis fått innvilget vårt krav .

Det ble innvilget tilbakebetaling av 60% av fakturert beløp for tømninger på onsdager for de siste tre årene tilbake i tid.

Det er lagt ned betydelig tid av styret for å bevise denne saken, men vi er imidlertid godt fornøyd med oppfølgingen til Renovasjonsetaten. De har betalt oss ut, og vil selv krever tilbakebetaling av firmaet som utfører tømming for kommunen.

Vi har også fjernet onsdags tømmingen f.o.m 22.01.15. da den allikevel ikke var spesielt reell.

Inkludert tømming av pappavfall har vi nå «kun» renovasjonsbil 3 dager i uken i motsetning til tidligere 4 dager i uken. Vi «slipper dermed vekkingen» på onsdager.

De skal pr. dags dato tømme samtlige beholder for restavfall på mandag og fredag, og papp på tirsdager.

Send gjerne bildebevis om de kommer et minutt før kl. 0600, om de kjører for fort, ikke lukker bommene eller ikke tømmer alle containerne 100%.

Vi ser også frem til en bedre løsning også på lyd problematikken etter hvert; som jo var utgangspunkt for vårt engasjement i saken.

Styret har fått signaler på at vi vi bli prioritert når de etterhvert skal gå over til mer stillegående løsninger for søppeltømming. Vi er bla. på lista over adresser der det er hensiktsmessig med elektrisk påbygg.

Styret oppfordrer også alle til å fortsette å bidra videre med å få SAMTLIGE beboere i RPV til kildesortere. Her har vi fortsatt mye å hente.

Vi vil spare masse tid og kostnader mht egen bortkjøring, skyhøye renovasjonsavgifter, «støy-tid» dvs. tiden det tar å tømme, og ikke minst miljøet vårt.

Og som sagt tidliger ... vi fakturerer gjerne miljøsyndere ….

Med vennlig hilsen

Styret RPV