Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 30 sep 2015

Kildesortering i Oslo er IKKE en privat sak.

Siste dager med høst-container i indre gårdsrom.

I hele Oslo har vanlige husholdninger plikt til å kildesortere – det er ikke noe den enkelte kan “velge” å la være å gjøre.

I våre søppelskur er det kun tillatt å kaste vanlig papp, restavfall i vanlige plastposer, og mat/ plast hhv grønne og blå poser. Husk dobbel knute på alle poser.

Det er derfor ikke er tillatt å kaste/hensette gjenstander, store søppel-sekker med usortert søppel eller annet¨i våre søppel skur.

Vi sette ut containere hver høst og hver vår slik at vi beboerne to ganger i året allikevel kan kaste ting på en enkel måte.

Vi håper flest mulig benytter anledningen til å kvitte seg med ting – også i bodområdene. Det er også fint om en kan fjerne ting som ligger på toppen av den enkelte bod.

Det er ellers i året den enkelte som selv har ansvaret for å frakte gjenstander en selv ønsker å kvitte seg med til Oslo kommunens angitte steder.

For mer informasjon se Renovasjonsetaten.no Returpunkter klær, sko og tekstiler Returpunkter glass og metallemballasje. Du kan også laste ned appen "kildesortering i Oslo" for iPhone og Android

DET KOSTER BÅDE MILJØET OG OSS DYRT NÅR ENKELTE IKKE BRYR SEG MED Å KILDESORTERE.

Vi fakturerer mer en gjerne miljøsyndere for kostnader vi har i fobindelse med å få ting fjernet om vi finner ut hvem det er - Kom gjerne med tips - styret(at)ringnesparkvest.no!

Mvh

Styret