Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 20 okt 2015

INFO TIL BEBOERNE I RPV VEDR. INSTALLERING AV LADEPUNKTER FOR ELBILER I GARASJER.

Elektro-Sivert Installasjon AS

Vårt firma er engasjert til å installere ladepunkt for elbil i garasjene, og vi fremkommer med dette noe informasjon vedrørende de forestående arbeider:

Det er fortsatt mulig å bestille ladepunkt for elbil på egen parkeringsplass, men bestilling av dette må gjøres gjennom styret i Ringnes Park Vest sameie.

Si også fra til styret om du ønsker å vente med strømtilkobling inntil elbil er kjøpt, slik at det ikke påløper unødvendige strømutgifter.

Arbeidene vil pågå i cirka 1 måned f.o.m. 19.10.15. Arbeidene utføres i ordinær arbeidstid cirka 07.00-16.00. Det må påregnes noe støyende arbeider i forbindelse med hulltaking i vegger og opplegg av kabler m.m.

Det vil bli benyttet kjerneborer og drill med støvsuger for at det skal bli minst mulig støv i garasjene. Dersom det blir aktuelt å få flyttet på noen biler så vil den enkelte bileier bli kontaktet direkte av oss.

Strømutkobling i forbindelse med arbeider på hovedtavler vil bli varslet ytterligere med oppslag på ytterdører/oppslagstavler. Strøm i leilighetene blir ikke berørt av disse strømutkoblingene.

Til de som har bestilt ladepunkt for elbil:

• Ladeboksen installeres slik at stikkontakten er montert med høyde= 1,4m o/gulv.

• Plassering av ladeboksen blir på høyre side av parkeringsplassen, sett forfra.

Dersom det er noen som har andre ønsker enn dette kan undertegnede kontaktes på rune@elektro-sivert.no.

Vi håper at denne informasjonen gir Dem ett tilfredsstillende innblikk i de forestående arbeider. Ta gjerne kontakt med vårt kontor på tlf. 23 34 45 56 for ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen

Elektro-Sivert Installasjon AS

Rune Lorenzen

Oslo 20.10.15.

Postadresse: Pb. 56 Stovner, 0913 Oslo

Besøksadresse: Nedre Rommen 7, 0988 Oslo

Telefon: 23344556

Telefax: Nei

E-mail: firmapost@elektro-sivert.no

Web: www.elektro-sivert.no

Bankgiro: 9001.07.03580

Org.nr.: 958 955 073