Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 23 jun 2014

Gjennomkjøring av anleggstrafikk i ca. 3 uker

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS bygger siste byggetrinn på Ringnes Park. For å utføre grunnarbeidene så effektivt som mulig har vi fått tillatelse til å benytte tilkomstvei eid av Ringnes Park Vest. Dette gjør at vi kan utføre grunnarbeidene raskere, og med mindre anleggstrafikk enn andre alternative løsninger. De berørte beboerne i Ringnes Park Vest spares for mye støy og støv, og det gir en trygg og sikker måte å utføre de aktuelle arbeidene på. Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS er opptatt av å påføre beboerne av RPV minst mulig belastning gjennom våre arbeider.

Med hilsen

Wegger & Kvalsvik AS

Ved evt. spørsmål ta kontakt på: styret(at)ringnesparkvest.no