Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 19 mai 2014

Forbudt å kaste avfall på byggeplass ved bakgård.

Alle som beveger seg på byggeplass må også være adgangsregistrerte og benytte påbudt verneutstyr. Les mer..

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS har flere avfallsdunker og containere, som benyttes til å sende bort avfall fra byggeplassen. Det er ikke anledning for utenforstående tredjeparter å deponere eller kvitte seg med avfall i avfallsenheter, uten Wegger & Kvalsvik Entreprenørs AS’ samtykke. Dette er av sikkerhetsmessige grunner. Alle som beveger seg på våre byggeplasser skal være adgangsregistrer, sikkerhetsklarert og benytte påbudt verneutstyr.

Vennlig hilsen

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS

Tiltakshaver: Ringnes Park DA

v/ Constructive Development AS

Totalentreprenør: Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS

e-post: wke.ringnespark@wke.no