Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 21 mar 2015

Er du en av de som ENDA ikke har hentet postkassenøkler til din nye postkasse?

Etter bla. 14 mulige kvelder som har blitt satt opp for utdeling av nøkler, vil det nå kun være mulig å hente nøkleren etter avtale med styreleder.

Kontakt styret på e-post: styret(at)ringnesparkvest.no

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer. I tillegg om du er leietager eller eier.

Leietagere som enda ikke har vært i kontakt med eier av seksjonen vedrørende nye postkasser, bes kontakte styret umidelbart på e-post: styret(at)ringnesparkvest.no

Mvh

Styret