Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 18 sep 2015

De «gamle» portåpnerne vil ikke fungere på den nye kjøreporten i sydgarasjen i RPV.

En kan klare seg uten – en må da gå ut av bilen for å bruke boks som blir montert på veggen.

Det vil kunne skape litt kø for nedkjøring om flertallet ikke bestiller automatisk åpner. Vi anbefaler derfor at seksjonseiere tar seg råd til kostanden med å bestille automatisk port åpner.

Det er pr. dags dato kommet inn 12 bestillinger av tilsammen litt over 80 plasser.

Det er beklagelig om enkelte opplever ulemper med dette. Imidlertid er hensynet til økt sikkerhet blitt vektlagt i et ellers "åpnet" parkeringshus.

Mvh

Styret