Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 28 apr 2015

Containere vil i utgangspunktet stå i 6 dager.

Torsdag 30. April settes det ut to containere i indre gårdsrom som vi beboere kan benytte til å kaste forskjellig avfall.

Containere vil i utgangspunktet stå i 6 dager. Dersom en ser at det er behov vil vi forlenge perioden noen ekstra dager.

Vi håper flest mulig benytter anledningen til å kvitte seg med ting – også i bodområdene. Det er også fint om en kan fjeren ting som ligger på toppen av den enkelte bod.

Vennligst ikke sett noe på utsiden av containeren. Det er avtalt at de skal erstattet med nye dersom de fylles opp.

Nærmeste miljøstasjon ligger i Sofienbergparken og farlig avfall må kildesorteres på vanlig måte:

- Maling, små el-apparater, plantevernmidler, batteri, lyspærer, lysstoffrør, rengjøringsmidler, bilprodukter, løsemidler, spraybokser mm. ; se Renovasjonetaten.no for nærmere info.

DET KOSTER BÅDE MILJØET OG OSS (DYRE GEBYRER) NÅR ENKELTE IKKE BRYR SEG MED Å KILDESORTERE.

Mvh

Styret RPV