Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 22 sep 2015

Bestilling av uttak til lading av el-bil

Seksjonseiere med bruksrett til garasjeplass i RPV vil i løpet av få dager få tilsendt brev vedørende muligheter for bestilling av uttak til lading av el-b il.

Det er nødvendig at alle feltene i det bindene påmeldingskjemaet blir fylt ut med med tydelige blokkbokstaver.

Den enkelte har selv - som alltid - ansvar for å ha riktig tilskrivers-adresse. Info om adresseendringer finner du på vår hjemmeside.

Mvh

Styret