Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 14 sep 2015

Bestilling av automatisk garasjeåpner for den nye kjøreporten ned til boligdelen i syd- garasjen.

Porten vil være steng hele døgnet da det er økt sikkerhet som en målsetning.

En må bestille ny portåpner hvis en ønsker en automatisk åpner. Den vil bli programmert slik at den også vil fungere til hovedport.

Pris for automatisk garasjeåpner er kr.1170,-

Det er bare seksjonseiere som kan bestille åpner hos OBOS v/Anda Blay per e-post; anda.blay@obos.no

For enhver bestilling må følgende informasjon oppgis:

Navn:

Adresse:

Seksjonsnummer:

Telefonnummer:

En vil fortsatt kunne bruke sin systemnøkkel for å åpne porten.

Ut kan en kjøre ved å bruke snortrekk. Inn må en åpne med nøkkel i boks som blir montert om en ikke ønsker å bestille automatisk portåpner.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon om tid og sted for utlevering av bestilte port åpner.

Mvh

Styret RPV