Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 28 jun 2014

Besøk fra Renovasjonsetaten onsdag 2. juli og torsdag 3. juli, mellom kl. 15.30 og 20.00.

Alle innbyggere i Oslo kommune skal nå kildesortere matavfall i grønn pose og plastemballasje i blå pose. For å informere og motivere til økt kildesortering vil representanter fra Renovasjonsetaten snakke med husholdningene. Vi ønsker å gjennomføre korte samtaler om kildesorteringen og tilbyr informasjon og praktiske tips. Vi svarer på spørsmål og tar med oss eventuelle tilbakemeldinger.

Til de som ønsker tilbyr vi en gratis avfallsbøtte for sortering av matavfall. Denne avfallsbøtten er tilpasset den grønne posen til matavfall.

Vi legger også informasjon i alle postkasser, og de som ikke har mulighet til å være hjemme er velkomne til å ta kontakt med oss i ettertid dersom de ønsker mer informasjon.

Vi ser frem til å besøke dere onsdag 2. juli og torsdag 3. juli,

mellom kl. 15.30 og 20.00.

Med vennlig hilsen

Oslo kommune, Renovasjonsetaten.

Oslo kommune

Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten Postadresse: Besøksadresse: Organisasjonsnr.: Sentralbord: 02 180

Postboks 14 Haraldrudveien 20 NO 976 820 088 Kundetorg: 23 48 36 50

E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no Telefaks: 23 48 36 01

Kildesortering i Oslo