Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 16 jan 2016

Arbeide med innmontering av vannmålere i uke 2 og 3.

Arbeide med innmontering av vannmålere iht krav fra Oslo VAV vil bli utført fom mandag 18. januar i garasje nord.

Det vil bli nødvendig å stenge vannet noen timer – sannsynligvis i uke 3 - i nord delen av RPV. Nærmere info om dag/tid kommer.

Mvh

Styret