Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 2 feb 2016

Alle som har portåpnere til garasje sør må levere inn åpnere for reprogrammering.

Det gjelder dessverre også de som akkurat har kjøpt ny til den nye kjøreporten i boligdelen.

Q-park sine kunder har fått egen info om tid og sted for reprogrammerer til den nye hovedporten som blir installert nestes uke.

Boligseksjonseiere - i nederste etasje - vil om kort tid få opplysninger om tid/sted for innlevering av gamle og henting av nye. De som akkurat har hentet åpner hos styreleder vil kunne «bytte på samme sted».

Styret ønsker å øke sikkerheten i denne «åpne» garasjen på en best mulig måte. En forsøker derfor å se på alle forhold som kan bidra til dette.

I dag kan en ikke sperre en enkel portåpner. Ved biltyveri/tap har det derfor vært åpnere som kan ha falt i hender på kriminelle. I julen var det en portåpner som ble stjålet i et bilinnbrudd. Bildebevis av to svært «aktive» og tydelig ruspåvirkede personer er sendt over til politiet. Det hjelper sannsynligvis lite om tyvene fortsatt er i besittelse av åpner til garasjeporten. Etter reprogrammering vil en kunne sperre av en enkelte åpner.

Det er beklagelig at dette ikke ble gjort før en fikk de nye åpnerne. Dette har vi også formidlet til leverandør.

Vi kan samtidig informere om at døren fra garasje til senteret i boligdelen vil bli helt stengt av for alminnelig ferdsel – kun behold som rømningsvei ut av garasjen. Arbeide med ny dør er forsinket, men er forespeilet å være på plass i uke 7.

En vil sikre den nye kjøreporten ned til boligdelen ytterligere. Og «luken» som ble laget pga «trykk» etter installering av denne porten vil bli satt i orden.

Vi er også i ferd med å se på forbedringer av kameraovervåkingen i RPV.

Vi oppfordre også alle til å følge med – og også melde ifra om dere observere mistenkelig adferd her hos oss.

Mvh

Styret