Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 10 sep 2014

Aktiveter på byggeplassen U37-41

Under følger redegjørelse fra entreprenør på tomten til Ringnes Park Nord:

Under følger en kort oppsummering av hva vi kommer til å utføre på vår byggeplass i perioden mellom 10.09.14- 10.10.14:

- Uke 37:

o Montering av plattendekker (prefabrikkerte elementer).

o Betongarbeider i forbindelse med vegger i kjeller.

o Rivearbeider i Ringnes Villa.

- Uke 38:

o Støp av dekket over kjeller (plattendekker).

o Støp av vegger i 1 etg.

o Støp av trapper fra byggetomten mot Biermannsgate.

o Hulltaking i mur mot Biermannsgate for gangpassasje.

o Rivearbeider i Ringnes Villa.

- Uke 39:

o Støp av øvrige dekker Ringnes Øvre.

o Gulvstøp og betongarbeider i Ringnes Villa.

o Muring i Ringnes Villa.

o Forts. rivearbeider Ringnes Villa.

- Uke 40:

o Betongarbeider Ringnes Villa.

o Betongarbeider Ringnes Øvre

o Klargjøring for montasje av hulldekker og stål.

- Uke 41:

o Klargjøring for hulldekker og stål.

o Støpearbeider, gulv i Ringnes Villa.

Sikkerhet og HMS/SHA:

I uke 37 (denne uken) heiser vi på plass store og tunge elementer av betong. Dette utgjør en risiko for ikke- kvalifisert personell som måtte oppholde seg på byggeplassen. Vi har rutiner som hindrer adgang for uvedkommende, men ber om at våre naboer er påpasselige med å ikke ferdes på byggeplassen.

Elementene vil heises fra Biermannsgate, og inn på vår byggeplass. Vi ber alle om å respektere sperringene som er satt opp her.

De øvrige ukene produseres det betongkonstruksjoner på byggeplassen i stort volum. Det betyr at vi kjører inn mye betong. Denne betongen pumpes eller heises inn fra Biermannsgate, og det kan fortsatt være redusert fremkommelighet her. Når betongarbeidene er ferdigstilt, vil Biermannsgate benyttes for vareleveranser og stasjonering av kraner. Det vil derfor bli begrenset fremkommelighet her i lang tid fremover.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Hilsen Anleggsledelsen på Ringnes Park

cid:image002.jpg@01CB0CA1.8A344360 Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS

Tønsberg: Kilengt. 29, 3117 Tønsberg

Oslo: Gunnar Schjelderupsvei 9, 0485 Oslo