1 apr 2019

Arkeologiske funn på uteområdet

Det ble i dag under arbeidet på vår hovedplan oppdaget gjenstander fra vikingtiden. Vi har derfor fått beskjed om at det er full stans av arbeidet til dette er undersøkt nøyere. Styret har blitt innkalt til møte med diverse offentlige instanser.  

Det kan derfor se ut som at dette uteområdet ikke blir ferdig i sommer - kanskje aldri.

Vi ber barn og unge leke i barnehagen.

 

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie