5 des 2018

Arbeidet med asfaltering utenfor Thorvald Meyers gate 16b er planlagt utført torsdag 6. desember.

Det blir en justering av asfalt inn i søppelhus da sluk ligger for høyt og vann samler seg inne i hjørne

Utførende er Skansen entreprenør as

Mvh

Styret Ringens Park Vest Sameie